Indonesië’s strategieën voor het verminderen van de koolstofvoetafdruk

CO2 Markets & Reforestation

Indonesië’s strategieën voor het verminderen van de koolstofvoetafdruk

Carbon Footprint Reduction
Spread the love

eyesonindonesia

Indonesië, een land dat rijk is aan biodiversiteit en geconfronteerd wordt met de uitdagingen van klimaatverandering, heeft actief gewerkt aan het verminderen van zijn koolstofvoetafdruk. Dit zijn de belangrijkste strategieën die het land toepast om de weg te effenen voor een duurzamere toekomst:

1. Balans tussen groei en emissiereductie

Indonesië erkent het delicate evenwicht tussen economische groei en milieubehoud. De Lange-termijnstrategie voor koolstofarme en klimaatbestendige economie (LTS-LCCR 2050) van de regering schetst een visie waarin ontwikkeling en klimaatdoelstellingen op elkaar zijn afgestemd. Door koolstofarme praktijken te integreren in het groeimodel wil Indonesië welvaart bereiken zonder de planeet in gevaar te brengen.

2. Hervormingen van het landgebruik en nuluitstoot

Landgebruik speelt een cruciale rol in de koolstofvoetafdruk van Indonesië. Het land streeft naar netto nul emissies in bosbouw en ander landgebruik (FOLU) tegen 2030. Deze ambitieuze doelstelling omvat duurzaam bosbeheer, herbebossing en bebossing. Het landgebruikbeleid dat de afgelopen tien jaar is geïmplementeerd, heeft al geleid tot een aanzienlijke afname van de ontbossing, wat bijdraagt aan de emissiereductie¹.

3. Routekaart voor energietransitie en net-nul

Indonesië zet een koers uit naar een schonere energietoekomst. De Routekaart voor de energiesector naar nuluitstoot schetst paden om tegen 2050 nuluitstoot te bereiken. De belangrijkste gebieden zijn onder andere het afbouwen van het gebruik van kolen, investeren in hernieuwbare energie en zorgen voor een rechtvaardige overgang voor de getroffen gemeenschappen².

Conclusie

Indonesië’s inzet voor klimaatactie is prijzenswaardig. Door economische groei in evenwicht te brengen met zorg voor het milieu, hervormingen in het landgebruik door te voeren en over te stappen op schonere energiebronnen, zet het land belangrijke stappen in de richting van een duurzame en veerkrachtige toekomst. Nu de wereld worstelt met klimaatuitdagingen, kunnen de strategieën van Indonesië dienen als inspiratie voor andere landen om dit voorbeeld te volgen.

Onthoud dat elke inspanning telt, of het nu gaat om het planten van bomen, het pleiten voor beleidsveranderingen of het ondersteunen van initiatieven op het gebied van hernieuwbare energie. Samen kunnen we een groenere, gezondere planeet creëren voor de komende generaties.


(1) Indonesia Country Climate and Development Report – Wereldbankgroep. https://www.worldbank.org/en/country/indonesia/publication/indonesia-country-climate-and-development-report.
(2) An Energy Sector Roadmap to Net Zero Emissions in Indonesia. https://www.iea.org/reports/an-energy-sector-roadmap-to-net-zero-emissions-in-indonesia.
(3) Kennismaking met de nieuwe Indonesische koolstofwet. – Conventus Law. https://conventuslaw.com/report/introducing-indonesias-new-carbon-law/.
(4) VERBETERDE NATIONAAL VASTGESTELDE BIJDRAGE REPUBLIEK INDONESIË – UNFCCC. https://unfccc.int/sites/default/files/NDC/2022-09/23.09.2022_Enhanced%20NDC%20Indonesia.pdf.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *